Giáo dục quốc phòng- Học phần 3

1. Thông tin chung của môn học:

Tên môn học: Giáo dục quốc phòng an ninh- Học phần 3

Mã môn học: D02030

2. Mục tiêu của môn học:

- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức chung về quân sự phổ thông, những kỹ năng quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc

- Kỹ năng: Hiểu biết một số kỹ năng cơ bản của người chiến sĩ bộ binh trong huấn luyện và chiến đấu; biết vận dụng các kỹ năng quân sự trong hoạt động dân quân tự vệ, phòng thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng.

          - Thái độ: nêu cao ý thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên đối với việc học tập nâng cao nhận thức, kỹ năng quân sự, khả năng xử trí tình huống chiến thuật của từng người trong tất cả các tình huống.

3. Tóm tắt nội dung học phần:

3.1. Điều lệnh đội ngũ: động tác điều lệnh đội  ngũ của từng người và điều lệnh đội ngũ tiểu đội. Động tác nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ, đi đều đổi chân trong khi đi. Đội ngũ khối cấp trung đội.

    3.2. Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh: Đặc điểm các vết thương chiến tranh, nguyên tắc và các kiểu băng cơ bản, cố định vết thương, chuyển thương.

    3.3. Giới thiệu một số loại vũ khí Bộ Binh: Tính năng, tác dụng của một số loại vũ khí Bộ Binh: AK, CKC, RPĐ, B40, B41. Cấu tạo, tác dụng, tính năng kỹ chiến thuật, tháo lắp thông thường súng tiểu liên AK.

    3.4. Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK: Giới thiệu cách ngắm, điểm ngắm trên mục tiêu, các tư thế động tác chuẩn bị bắn, bắn, thôi bắn của súng tiểu liên AK.

    3.5. Giới thiệu kỹ thuật sử dụng lựu đạn: Những đặc điểm, cấu tạo, tính năng, tác dụng của lựu đạn. Kỹ thuật, động tác ném lựu đạn xa trúng đích.

    3.6. Tư thế, động tác vận động cơ bản trên chiến trường: các tư thế vận động cơ bản: đi khom, chạy khom, bò cao, bò thấp, lê , trườn , lăn, vọt tiến, dừng lại, ….

    3.7. Từng người trong chiến đấu tiến công: Truyền thống và nghệ thuật cách đánh tiến công của cha ông, nghệ thuật quân sự Việt Nam, vận dụng các nguyên tắc cách đánh cơ bản vào các tình huống chiến thuật cụ thể trên thao trường.

   3.8. Từng người trong chiến đấu phòng ngự: Truyền thống và nghệ thuật phòng ngự của cha ông, nghệ thuật quân sự Việt Nam, vận dụng các nguyên tắc cách đánh cơ bản vào các tình huống chiến thuật cụ thể trên thao trường.

  3.9. Tập tổng hợp: vận dụng tất cả các tư thế động tác đã học, các nguyên tắc, cách đánh trong chiến đấu tiến công và phòng ngự vào trong tình huống cụ thể trên thao trường.

4. Yêu cầu đối với người học

- Chuyên cần:

+ Nghiên cứu giáo trình, chuẩn bị các ý kiến, đề xuất với giảng viên; chú ý lắng nghe và luyện tập tích cực các kỹ thuật động tác cho đến khi thành thạo. Vận dụng phù hợp vào điều kiện thực tiễn của từng nội dung.

+ Đi học đầy đủ, đúng giờ, không đi muộn, về sớm; Nếu vắng quá 20% thời gian lên lớp, không thi giữa kỳ hoặc kết quả thi giữa kỳ dưới 5 điểm sẽ bị cấm thi cuối kỳ.

    - Tham gia hoạt động trên lớp:

+ Xác định trách nhiệm, thái độ học tập tốt; chấp hành nội quy, quy định của nhà trường và yêu cầu của giảng viên, tích cực luyện tập, bảo quản tốt vũ khí trang bị trong quá trình học tập.

+ Hăng say luyện tập, vận dụng sáng  tạo vào điều kiện thực tế, đề xuất các ý kiến trao đổi các vấn đề thực tiễn đặt ra

- Hoàn thành các bài tập về nhà: Chuẩn bị đầy đủ các nội dung giảng viên yêu cầu về nhà chuẩn bị, giảng viên kiểm tra và giải đáp, vào buổi học tiếp theo.

5. Hình thức đánh giá:

- Điểm quá trình: 20% thực hành, kiểm tra điều lệnh đội ngũ

- Thi giữa kỳ: 30%, 50% băng bó vết thương, 50% ném lựu đạn

- Thi cuồi kỳ: 50% thực thành 1 trong 2 hình thức, bài tập tổng hợp hoặc nằm bắn súng tiểu liên AK.

5

7

6