Giáo dục thể chất- Bơi lội

GIÁO DỤC THỂ CHẤT BƠI LỘI

1. Thông tin chung về môn học

Tên môn học: Giáo dục thể chất Bơi lội

Mã môn học: D01001

Bộ môn: Giáo dục thể chất

Khoa: Trung tâm GDTC&QP

2. Mục tiêu môn học

- Kiến thức: Môn học nhằm trang bị kiến thức cho sinh viên biết khái quát cơ bản về môn bơi lội, lịch sử hình thành và phát triển, nguyên lý vận động của cơ thể trong môi trường nước và nguyên lý kỹ thuật cơ bản của bơi ếch, lợi ích tác dụng của môn bơi lội, luật bơi lội.

- Kỹ năng tác nghiệp: Biết bơi Ếch đúng kỹ thuật, phát triển các tố chất thể lực, đứng nước, biết phương pháp cứu đuối và an toàn dưới nước để vận dụng thành kỹ năng trong cuộc sống.

- Yêu cầu về tư duy: Sinh viên phải cần có sự tập trung và chú ý cao, vì môi trường học tập khác với môi trường sống hằng ngày.

-Thái độ và hành vi: Rèn luyện ý chí, tuân thủ và chấp hành nghiêm túc quy định được đề ra.

3. Nội dung môn học

- Lý thuyết:

+ Giới thiệu khái quát về môn bơi lội (lịch sử ra đời, sự hình thành, phát triển của môn bơi lội trên thế giới và ở Việt Nam).

+ Lợi ích khi tập luyện môn bơi lội

+ Nguyên lý vận động trong môi trường nước.

+ Kỹ thuật bơi Ếch.   

+ Một số điều luật cơ bản môn bơi lội.

+ Một số kỹ năng cứu đuối, sơ cấp cứu khi ngạt nước.

- Thực hành: 

+ Biết kỹ thuật bơi Ếch

+ Đứng nước, xuất phát, xoay vòng

+ Phương pháp cứu đuối và an toàn dưới nước.

+ Bài tập phát triển thể lực

5. Hướng dẫn học tập môn học

- Chuyên cần

+ Sinh viên không được vắng quá 20% tổng số tiết của môn học, nếu vắng quá số tiết quy định sẽ cấm thi.

+Tuân thủ nghiêm túc nội quy môn học và quy định hồ bơi

+ Thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động

- Bắt buộc tham gia các hoạt động trên lớp

+ Tiếp thu kỹ thuật và thực hành đúng kiểu bơi Ếch.

+ Yêu cầu phải có đầy đủ dụng cụ học tập: Kiếng, nón bơi, đồ bơi theo đúng quy định.

+ Tham gia kiểm tra giữa kì, thi kết thúc môn học.

6. Hình thức đánh giá

- Đánh giá quá trình (20%): Bài tập nhỏ, vấn đáp trên lớp

- Kiểm tra giữa kỳ (30%): Thực hành- Kỹ thuật động tác chân ếch

- Kiểm tra cuối kỳ (50%): Thực hành- Bơi ếch và đứng nước

1

Các bạn nữ nhóm 97, HK1 2016-2017 trước giờ vào lớp.

2

..và khi khởi động.

IMG 8651