Thông báo về việc xem lại kết quả đăng ký môn học trong HK2/2015-2016

của sinh viên hệ ĐH & CĐ chính quy các khóa nhập học từ năm 2014 trở về trước

 

1. Sinh viên xem lại kết quả đăng ký môn học trước khi đóng học phí theo hướng dẫn sau:


- Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào website Hệ thống thông tin sinh viên http://htttsv.tdt.edu.vn/ , chọn phân hệ "Đăng ký môn học (ĐHCQ - CĐCQ)" vào chức năng “Thông tin” chọn “Môn học đã đăng ký” chọn HK2/2015-2016 để xem lại kết quả đăng ký kèm thời khóa biểu.
- Bước 2: Sinh viên xem kỹ nội dung “Ghi chú” nếu có (phần ghi chú có diễn giải theo phần lưu ý bên dưới).

 

2. Sinh viên lưu ý các nhóm môn học sau chưa được tính học phí đợt 1 (từ ngày 01/12/2015 đến hết ngày 25/12/2015 ) trong kết quả đăng ký môn học:
- Nhóm môn học sinh viên đăng ký chưa đủ sĩ số tối thiểu để mở lớp theo quy định, theo đề xuất của Khoa, phòng Đại học tạm thời giữ nguyên các nhóm môn học này (sinh viên xem chi tiết danh sách ở mục 3 của thông báo), chờ đợt đăng ký bổ sung từ ngày 29/12 - 04/01/2016 .

- Sau đợt đăng ký bổ sung nhóm nào đủ số lượng mở lớp, phòng Đại học và phòng Tài chính sẽ thông báo sinh viên đóng học phí bổ sung trong HK2/2015 -2016.

*** Lưu ý: nếu sinh viên không đóng học phí bổ sung đúng thời hạn qui định sẽ không đủ điều kiện dự thi tất cả các môn học có trong học kỳ.

 

3. Đính kèm danh sách các nhóm môn học chờ đợt đăng ký bổ sung ngày 29/12 - 04/01/2016 (file chi tiết tại đây)